[POZOR !]
Primjeri pretrazivanja

Za pretrazivanje po KLJUCNIM rijecima i RIJECIMA iz naslova po BOOL-u, stavljajte izmedju rijeci:

+ za OR
- za NOT
(razmak) za AND

na primjer: 'macka + pas - mis ovca' znaci: 'macka OR pas NOT mis AND ovca'


AUTOR

Upisane rijeci (znakovi) : Pronadeni autori :

AUTOR

Upisane rijeci (znakovi) : Pronadeni autori :

AUTOR

Upisane rijeci (znakovi) : Pronadeni autori :

NASLOV

Upisane rijeci (znakovi) : Pronadeni naslovi :

RIJECI IZ NASLOVA I JEZIK ( BOOL-OVI OPERATORI )

Upisane rijeci i Bool-ovi operatori : Pronadeni naslovi :
Upisane rijeci i Bool-ovi operatori : Pronadeni naslovi :
Upisane rijeci i Bool-ovi operatori : Pronadeni naslovi :
Upisane rijeci i Bool-ovi operatori : Pronadeni naslovi :
Upisane rijeci i Bool-ovi operatori : Pronadeni naslovi :

Jednostavno pretrazivanje | Slozeno pretrazivanje | Pocetak

© 1996-2000 Unibis