PRIMJERI PRETRAŽIVANJA
   
 
Za pretraživanje po KLJUČNIM riječima i RIJEČIMA iz naslova po BOOLE-u, stavljajte između riječi:

+ za OR
- za NOT
(razmak) za AND

na primjer: 'mačka + pas - miš ovca' znaci: 'mačka OR pas NOT miš AND ovca'


AUTOR

Upisane riječi (znakovi):
 • Mihanović aNTUN
 • mIHANOVIĆ Antun
 • mihanovi antun
 • mihanov* antu
Pronađeni autori:
 • Mihanović Antun 1796-1861

AUTOR

Upisane riječi (znakovi):
 • angeli?radovani
Pronađeni autori:
 • Angeli Radovani Kosta
 • Angeli Radovani Frano Branko
 • Angeli-Radovani Anka

AUTOR

Upisane riječi (znakovi):
 • kova?i? a
Pronađeni autori:
 • Kovačić Ante
 • Kovačić Anto Slavko
 • Kovač Antun
 • Kovačić Antonija
 • Kovačić Alaksandar
 • Kovačićek Ancica skladateljica

NASLOV

Upisane riječi (znakovi):
 • bolesti srca
Pronađeni naslovi:
 • Bolesti srca i krvotoka

RIJEČI IZ NASLOVA I JEZIK (Boole-ovi operatori)

Upisane riječi i Boole-ovi operatori:
 • bolest* src* = bolest* I src*
Pronađeni naslovi:
 • Privremena elektrostimulacija srca rodilja s kongenitalnim totalnim atrioventrikularnim blokom ili sindromom " bolesnog" sinusnog čvora
 • O bolestima srca i krvotoka
 • Nove mogučnosti u dijagnostici ishemične bolesti srca
 • Vrijednost testova opterećenja u dijagnostici bolesti srca
 • Bolesti srca i krvotoka
 • Promjene na srcu kod plućnih bolesti

Upisane riječi i Boole-ovi operatori:
 • bolest* src* krvotok* = bolest* I src* I krvotok*
Pronađeni naslovi:
 • O bolestima srca i krvotoka
 • Bolesti srca i krvotoka

Upisane riječi i Boole-ovi operatori:
 • bolest* src* - krvotok* = bolest* I src* I NE krvotok*
Pronađeni naslovi:
 • Privremena elektrostimulacija srca rodilja s kongenitalnim totalnim atrioventrikularnim blokom ili sindromom " bolesnog" sinusnog čvora
 • Nove mogučnosti u dijagnostici ishemične bolesti srca
 • Vrijednost testova opterećenja u dijagnostici bolesti srca
 • Promjene na srcu kod plućnih bolesti

Upisane riječi i Boole-ovi operatori:
 • bolest* krvotok* + pluć* = bolest* I krvotok* ILI pluć*
Pronađeni naslovi:
 • O bolestima srca i krvotoka
 • Bolesti srca i krvotoka
 • Promjene na srcu kod plućnih bolesti

Upisane riječi i Boole-ovi operatori:
 • bolest* krvotok* + pluć* - promjene = bolest* I krvotok* ILI pluć* I NE promjene
Pronađeni naslovi:
 • O bolestima srca i krvotoka
 • Bolesti srca i krvotoka

 

Povratak

© 1996-2008 Unibis