str.194/ 222 NASLOVI 19.10.2018str. 195. od 222 
19401.   Učestalost i značajke patoloških deformacija nosnoga septuma u djece i mladeži Šubarić(1998) monografija
19402.   Učestalost i značenje antitrombocitnih protutijela u trudnica i hematoloških bolesnika Tomičić(1998) monografija
19403.   Učestalost i značenje familijarnih hiperlipidemija u infarktu miokarda Vučković-Rapaić(2003) analitika (članak)
19404.   Učestalost i značenje HBV i HDV u kroničnim bolestima jetre Jelić(1991) monografija
19405.   Učestalost i značenje kalcifikacija mitralnog prstena u bolesnika na hemodijalizi Raos(2001) analitika (članak)
19406.   Učestalost i značenje nalaza epiteloidnih granuloma kod teških oblika papulopustolozne rozaceje Marinović(1990) monografija
19407.   Učestalost i značenje šećerne bolesti u bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih na internom odjelu Kantonalne bolnice u Zenici u predratnoj 1991., ratnoj 1993. i poratnoj 1996. godini Alajbegović(2000) monografija
19408.   Učestalost infekcije bakterijama N. gonorrhoeae i/ili C. trachomatis kod akutnih mukopurulentnih cervicitisa Čerkez-Habek(2001) monografija
19409.   Učestalost kamenca mokračnog sistema u varaždinskoj regiji i rezultati ispitivanja sastava kamenca uz osnovnu metaboličku obradu u uzorku od 200 bolesnika Tomasović(1991) analitika (članak)
19410.   Učestalost karcinoma usne s obzirom na dob, spol, lokalizaciju i patohistologijski nalaz Glunčić(2000) analitika (članak)
19411.   Učestalost karijesa u stanovnika Šibensko-kninske županije Bego(2003) monografija
19412.   Učestalost kokcidija roda Cryptosporidium Tyzzer, 1907 djece na gradskom i prigradskom području Matica(1991) monografija
19413.   Učestalost kolonizacije streptokokom grupe "B" u trudnica na području grada Osijeka Mueller(2003) monografija
19414.   Učestalost kožnih manifestacija lajmske bolesti u Hrvatskoj Kansky(1992) analitika (članak)
19415.   Učestalost lokalnog recidiva nakon radikalne operacije primarnog malignog melanoma Popović(1991) analitika (članak)
19416.   Učestalost malignih neoplazmi u kutinskoj općini i susjednim općinama prema populaciji Hrvatske od 1976. do 1995. godine Konjević(2002) analitika (članak)
19417.   Učestalost mikroalbuminurije u nerenalnim bolestima Mitrečić(2010) analitika (članak)
19418.   Učestalost molekularnih izoformi BCR/ABL p210 i njihovo kliničko značenje u bolesnika s kroničnom mijeloičnom leukemijom Bobetić-Vranić(2004) analitika (članak)
19419.   Učestalost morfoloških i funkcijskih promjena srca u asimptomatskih kroničnih alkoholičara s cirozom jetre i bez ciroze jetre Modrić(1992) monografija
19420.   Učestalost mutacije del35G gena connexin 26 u idiopatskoj gluhoći Balaban(2006) monografija
19421.   Učestalost nalaza protutijela za Leptospiru interrogans u bizamskog štakora (Fiber zibethicus L.) i mogućnost infekcije čovjeka Kovačić(1990) analitika (članak)
19422.   Učestalost nasljednog nedostatka enzima glukoze-6-fosfat dehidrogenaze u stanovnika Komiže na otoku Visu Markić(2003) monografija
19423.   Učestalost nespecifičnih iritacijskih simptoma u radnica izloženih lateksu Žuškin(1999) analitika (članak)
19424.   Učestalost neuroloških i psihičkih poremećaja u djece porođene carskim rezom Stojnić(1991) analitika (članak)
19425.   Učestalost nuspojava pri dijagnostičkoj primjeni u vodi topivih kontrastnih sredstava kod pacijenata sa i bez rizičnih faktora Roić(1994) monografija
19426.   Učestalost nuspojava pri dijagnostičkoj primjeni u vodi topivih kontrastnih sredstava u bolesnika s i bez rizičnih čimbenika Roić(1994) analitika (članak)
19427.   Učestalost oblika Fraxa i Fraxe sindroma fragilnog X u mentalno retardirane djece Petek Tarnik(2001) monografija
19428.   Učestalost oboljenja od raka među osobama koje žive u blizini odlagališta u Montrealu, Quebec Goldberg(2000) analitika (članak)
19429.   Učestalost odontogenih keratocista prema mjestu nastanka Valter(2002) monografija
19430.   Učestalost oralnih prekanceroznih lezija u nositelja pojedinih krvnih grupa Vidas(1993) analitika (članak)
19431.   Učestalost oralno kirurških zahvata u studentskoj populaciji Molnar(1996) monografija
19432.   Učestalost oralno kirurških zahvata u studentskoj populaciji Molnar(1997) analitika (članak)
19433.   Učestalost oštećenja račvališta višekorijenskih zuba promatrana na rendgenogramima (ortopantomogramima) Plančak(1999) analitika (članak)
19434.   Učestalost ozljeda u stanovništvu Hrvatske prije Domovinskog rata Krapac(2001) analitika (članak)
19435.   Učestalost parodontnih bolesti u populaciji srednjoškolaca Zagrebačke županije Stazić(2000) monografija
19436.   Učestalost perioperativne hipoksemije u djece s infekcijom gornjih dišnih putova Mlinarić(1998) analitika (članak)
19437.   Učestalost pojave potkožnih reumatoidnih čvorića u bolesnika s reumatoidnim artritisom u Hrvatskoj Vlak(1998) analitika (članak)
19438.   Učestalost pojedinih kliničkih i biokemijskih nalaza kod bolesnika s različitim stupnjevima portalne pletore u toku ciroze jetre Knežević(1966) monografija
19439.   Učestalost pojedinih vrsta fiksnoprotetskih radova u pacijenata regije Metković Jeramaz(2002) monografija
19440.   Učestalost polimorfizama gena koji reguliraju funkciju opioidnog sustava u hrvatskoj populaciji: usporedba zdravih ispitanika i bolesnika s autističnim poremećajem Čupić(2011) monografija
19441.   Učestalost ponovljenih operacijskih zahvata bolesnika s umjetnim zglobom kuka Ostojić(1996) monografija
19442.   Učestalost portalne i sistemske bakterijemije kod akutne upale crvuljka Jurić(1996) monografija
19443.   Učestalost preosjetljivosti na pojedine alergene u djece s atopijskim dermatitisom Raos(1998) analitika (članak)
19444.   Učestalost primjene različitih vrsta mostova u odnosu na dob pacijenata Lazić(1993) analitika (članak)
19445.   Učestalost primjene samostalnih krunica i dob pacijenata Ivaniš(1992) analitika (članak)
19446.   Učestalost prirodnog iščašenja kuka na Lastovu od 1885. do 1993. godine Maričević(1995) analitika (članak)
19447.   Učestalost promjena na mekim tkivima čeljusnih zglobova u populaciji mlađih muškaraca Badel(2000) monografija
19448.   Učestalost protutijela za humane herpesviruse i parazita Toxoplasma gondii u bolesnika zaraženih virusom humane imunodeficijencije, liječenih u klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu Đaković-Rode(2004) monografija
19449.   Učestalost protutijela za Toxoplama gondii u populaciji Splitsko-dalmatinske županije Tonkić(1997) monografija
19450.   Učestalost protutijela za Toxoplasmu gondii u populaciji Splitsko-dalmatinske županije Tonkić(2002) analitika (članak)
19451.   Učestalost psihičkih poremećaja uzrokovanih ratnim stresom utvrđenih u ambulantama primarne zdravstvene zaštite Dorčić(2007) monografija
19452.   Učestalost psihosomatskih oralnih promjena u stanovnika Fužina i Lokava u Gorskom Kotaru Richter(1991) monografija
19453.   Učestalost psorijatičnog artritisa u naših bolesnika s psorijazom Gverić(1990) analitika (članak)
19454.   Učestalost psorijatičnog artritisa u populaciji bolesnika s psorijazom El Assadi(2004) monografija
19455.   Učestalost psorijatičnog artritisa u populaciji bolesnika s psorijazom Jajić(2003) analitika (članak)
19456.   Učestalost raka u djelatnika izloženih ionizirajućem zračenju i kemoterapeuticima Lestan(1999) monografija
19457.   Učestalost različitih serogrupa betahemolitičkog streptokoka u obriscima ždrijela zdravih ispitanika Ramljak-Šešo(2003) monografija
19458.   Učestalost respiratornog distres sindroma u prijevremeno rođenih blizanaca Skokić(2004) analitika (članak)
19459.   Učestalost retinopatije u bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih klorokinom Balog(1999) analitika (članak)
19460.   Učestalost rizičnih čimbenika za nastanak dentalne erozije u studenata Čuković-Bagić(2004) analitika (članak)
19461.   Učestalost sekundarnih anemija u bolesnika s karcinomom pluća u razdoblju od 2008. do 2009. godine Simović Medica(2012) monografija
19462.   Učestalost senzibilizacije na maslinu u bolesnika s peludnom alergijom na području Zadra i Dubrovnika Skitarelić(2004) analitika (članak)
19463.   Učestalost stresnih stanja kao uzrok hitnog prijema u bolnicu tijekom nenajavljenog rata u Hrvatskoj Rotkvić(1992) analitika (članak)
19464.   Učestalost Sudeckove bolesti kod prijeloma ručnoga ili nožnoga zgloba liječenih ambulantnom terapijom Šakić(2000) analitika (članak)
19465.   Učestalost suicida u razdoblju od 1988. do 1999. godine na dubrovačkom području Marković(2003) analitika (članak)
19466.   Učestalost trombocitopenije u hospitalizirane dojenčadi Raić(1990) analitika (članak)
19467.   Učestalost tromboembolijskih komplikacija u bolesnika s dilatacijskom kardiomiopatijom Polić(1997) analitika (članak)
19468.   Učestalost tuberkuloze pluća kroničnih duševnih bolesnika Ostojić-Pulanić(1994) monografija
19469.   Učestalost uboda himenoptera u Karlovcu 1998.-2000. Cvitanović(2003) analitika (članak)
19470.   Učestalost uloga i drugih poremećaja metabolizma mokraćne kiseline u Dalmaciji u usporedbi s istim pojavama u unutrašnjosti Hrvatske Klarica(1994) analitika (članak)
19471.   Učestalost upalnih komplikacija kod operacija drenaže cerebrospinalnog likvora Rotim(1996) monografija
19472.   Učestalost uroinfekcija u hospitalizirane dojenčadi Raić(1991) analitika (članak)
19473.   Učestalost vakuum-fenomena u bolesnika s degenerativnim promjenama slabinske kralježnice Jajić(2002) analitika (članak)
19474.   Učestalost varikoznog sindroma u populaciji otoka Visa Vidović(1990) analitika (članak)
19475.   Učestalost vezikoureteralnog refluksa u djece s infravezikalnom opstrukcijom Grahovac(1982) monografija
19476.   Učestalost zubnog karijesa i nekih razvojnih nepravilnosti kod prematurusa, s posebnim osvrtom na duševno i tjelesno oštećenu djecu Kordić(1974) monografija
19477.   Učestalost, morfološka obilježja i kliničko značenje multifokalnog adenokarcinoma bubrega Reljić(1997) monografija
19478.   Učešće glutenske enteropatije u ukupnom malapsorpcijskom sindromu kod hospitalizirane djece na dječjem odjelu u bolnici u Čakovcu Hegeduš-Jungvirth(1995) analitika (članak)
19479.   Učinak 2,3 butandion monoksima u uvjetima globalne ishemije, reperfuzije i prolongirane izolacije srca Boban(1995) monografija
19480.   Učinak alfa-melanotropina na kemijsko oštećenje jetre miša izazvano paracetamolom Houra(2007) monografija
19481.   Učinak antagonista kalcija na hipertrofiju lijeve klijetke u bolesnika s arterijskom hipertenzijom Srdić(1996) monografija
19482.   Učinak antihistaminika na provokaciju destiliranom vodom u bolesnika s alergijskim rinitisom Kalogjera(1998) analitika (članak)
19483.   Učinak atipičnog neuroleptika klozapina na rezistentan tremor u Parkinsonovoj bolesti Telarović(2002) monografija
19484.   Učinak azitromicina na čimbenike kronične upale u mišjem modelu pretilosti Ergović(2010) monografija
19485.   Učinak azitromicina na eksperimentalni kolitis u miševa Pleško(2001) monografija
19486.   Učinak cinka u cijeljenju vrijeda dvanaestnika štakora Šimičević(2000) monografija
19487.   Učinak citomegalovirusne infekcije i citokina na ekspresiju antigena tkivne podudarnosti na mišjim fibroblastima Polić(1992) monografija
19488.   Učinak CO2 i Nd: YAG lasera na parodontno tkivo u furkaciji molara Jukić Krmek(1998) analitika (članak)
19489.   Učinak di-ramnolipida BAC-3 na cijeljenje opeklinskih rana Stipčević(2002) monografija
19490.   Učinak doksiciklina na cijeljenje kroničnoga apeksnog parodontitisa u endodontskoj terapiji na psima Šnjarić(2005) monografija
19491.   Učinak doksiciklina na cijeljenje kroničnoga apeksnog parodontitsa u endodontskoj terapiji na psima Šnjarić(2005) elektronička građa
19492.   Učinak dvokomorne elektrostimulacije srca kratkim A-V intervalom na hemodinamske parametre miokarda bolesnika s dilatacijskom kardiomiopatijom Kosi(1998) monografija
19493.   Učinak eksenatida na krvni tlak Baretić(2011) monografija
19494.   Učinak ekstenzijskog vibratora u bolesnika s lumbalnim bolnim sindromom Jozić(1991) analitika (članak)
19495.   Učinak eradikacije Helicobacter pylori na ponovno krvarenje u bolesnika sa želučanim vrijedom Horvat(2002) monografija
19496.   Učinak fentolamina kod bolesnika od sistemske sklerodermije mjeren pomoću termografije Budimčić(1990) analitika (članak)
19497.   Učinak fiberbronhoskopije na plućne funkcije u bolesnika sa kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti Pavlović( ) monografija
19498.   Učinak flavonoida na osteoporozu prouzročenu retinoičnom kiselinom u štakora Jeleč(2011) monografija
19499.   Učinak flavonoida u prevenciji razvoja osteoporoze u štakora Goluža(2011) monografija
19500.   Učinak gubitka tjelesne težine na arterijski tlak i na protok natrij/kalij kroz membranu eritrocita u pretilih Ljutić(1991) analitika (članak)
str.196/ 222 - 1 -- 74 -- 148 -- 222 -
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
nazad
© 2008 Unibis