str.142/ 214 NASLOVI 03.01.2016str. 143. od 214 
14201.   Promene i razvitak društvenih organizacija Ranković(1986) monografija
14202.   Promene u kontnom planu i sadržini konta i bilansnih pozicija za OUR (1987) monografija
14203.   Promene u načinu obračunavanja revalorizacije, obračunskom sistemu i sanaciji KDS (1987) monografija
14204.   Promene u politici razvoja telekomunikacijskih sistema u razvijenim zemljama Zapadne Evrope Jelenc(1990) analitika (članak)
14205.   Promet i gospodarstveni razvoj Pašalić(2012) monografija
14206.   Promet i invalidi Hinšt(1994) analitika (članak)
14207.   Promet i održivi razvitak Milanović(2000) analitika (članak)
14208.   Promet i okoliš Golubić(1999) monografija
14209.   Promet i okoliš Golubić(2006) monografija
14210.   Promet i prometnice grada Zagreba (1991) analitika (članak)
14211.   Promet i prometnice grada Zagreba (1991) analitika (članak)
14212.   Promet i prometnice grada Zagreba (1991) analitika (članak)
14213.   Promet i prometnice grada Zagreba (1991) analitika (članak)
14214.   Promet i prometnice grada Zagreba (1991) analitika (članak)
14215.   Promet i prometnice Kosić(1990) monografija
14216.   Promet i turizam za osobe s invaliditetom na početku novog milenija Mirić-Simić(2001) analitika (članak)
14217.   Promet i turizam Simpozij Susreti 2013. Veleučilišta Hrvatsko zagorje(2013) monografija
14218.   Promet i veze u ... (1997) serijska publikacija
14219.   Promet i vozač (1958) serijska publikacija
14220.   Promet i zaštita okoliša Črnjar(1998) analitika (članak)
14221.   Promet in zveze Černe(1991) monografija
14222.   Promet jučer, danas, sutra Tatalović(1999) analitika (članak)
14223.   Promet kao čimbenik regionalnog povezivanja Maribora Lorber(2000) analitika (članak)
14224.   Promet kao društvena i gospodarska pojava Nadvornik(1990) analitika (članak)
14225.   Promet kao element kvalitete turističke destinacije Avelini Holjevac(2002) analitika (članak)
14226.   Promet kao element turističkoga satelitskog računa Republike Hrvatske Javor(2001) analitika (članak)
14227.   Promet kao poticatelj turizma u Republici Hrvatskoj Jurčević(2001) analitika (članak)
14228.   Promet kontejneriziranog tereta u hrvatskim lukama Mrnjavac(2000) analitika (članak)
14229.   Promet na područjima s posebnim režimom zaštite Mrnjavac(2002) analitika (članak)
14230.   Promet na Žirovskem Stanonik(1987) monografija
14231.   Promet novih cesta traži primjerenu informatičku podršku Gledec(1990) analitika (članak)
14232.   Promet putnika na granicama Jugoslavije Stanković(1984) monografija
14233.   Promet robe preko splitske luke Kukoč(1970) monografija
14234.   Promet u Europskoj uniji - važna gospodarska djelatnost, preduvjet za brži gospodarski rast i razvojnu ekspanziju Trupac(1997) analitika (članak)
14235.   Promet u funkciji poticanja turizma Republike Hrvatske Prebežac(2001) analitika (članak)
14236.   Promet u funkciji turizma Brkić(1999) analitika (članak)
14237.   Promet u hrvatskim primorskim naseljima Pašalić(2003) analitika (članak)
14238.   Promet u hrvatskoj prošlosti Kolar-Dimitrijević(1995) analitika (članak)
14239.   Promet u Hrvatskoj u prošlosti Kolar-Dimitrijević(1995) analitika (članak)
14240.   Promet u Istri Orbanić(2005) monografija
14241.   Promet u mirovanju i prometno redarstvo Rešetar(2014) monografija
14242.   Promet u mirovanju kao čimbenik doprinosa sigurnosti u prometu Pavičić(2002) analitika (članak)
14243.   Promet u mirovanju Jelinović(1973) monografija
14244.   Promet u morskim lukama od 2006. do 2010. (2011) monografija
14245.   Promet u prostoru splitskog Marjana Lozić(2003) analitika (članak)
14246.   Promet u složenim uvjetima s obzirom na grad Rijeku Savjetovanje Promet u složenim uvjetima s obzirom na grad Rijeku(1981) monografija
14247.   Promet u turizmu Baričević(2003) monografija
14248.   Promet u turizmu Happ(2001) analitika (članak)
14249.   Promet u turizmu Mrnjavac(2002) monografija
14250.   Promet u turizmu Mrnjavac(2006) monografija
14251.   Promet unutarnjim vodama u Slavoniji kroz povijest Gardaš(1997) analitika (članak)
14252.   Promet (1973) serijska publikacija
14253.   Promet (1989) serijska publikacija
14254.   Promet (1992) serijska publikacija
14255.   Promet (1998) monografija
14256.   Promet (2001) monografija
14257.   Promet, korišćenje, amortizacija i revalorizacija društvenih sredstava (1984) monografija
14258.   Promet, pošta i telekomunikacije (2008) monografija
14259.   Promet, pošta i telekomunikacije (2009) monografija
14260.   Promet, pošta i telekomunikacije (2010) monografija
14261.   Prometeji našeg pomorstva Mileta(1980) monografija
14262.   Prometna infrastruktura - čimbenik valorizacije turističkih potencijala Hrvatske Šimulčik(2004) analitika (članak)
14263.   Prometna infrastruktura - nositelj razvoja Vele Luke Borovina(1996) analitika (članak)
14264.   Prometna infrastruktura - osnova obnove i razvoja Padjen(1996) analitika (članak)
14265.   Prometna infrastruktura i suprastruktura Zelenika(1992) analitika (članak)
14266.   Prometna infrastruktura u funkciji održivoga gospodarskog razvitka Republike Hrvatske Šimulčik(2000) analitika (članak)
14267.   Prometna infrastruktura u funkciji razvoja hrvatskoga prometnog sustava Šimulčik(1996) analitika (članak)
14268.   Prometna infrastruktura Šimulčik(2001) analitika (članak)
14269.   Prometna infrastruktura Vegar(1976) monografija
14270.   Prometna infrastruktura Vegar(1981) monografija
14271.   Prometna infrastuktura u strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Dumičić(1999) analitika (članak)
14272.   Prometna kolebanja na Autocesti Zagreb-Karlovac Gjumbir(1990) analitika (članak)
14273.   Prometna kultura s osnovama psihologije Veselinović(1982) monografija
14274.   Prometna logistika na Internetu Cerovac(1998) analitika (članak)
14275.   Prometna logistika u funkciji turizma Rudić(2001) analitika (članak)
14276.   Prometna medicina Missoni(2000) monografija
14277.   Prometna medicina Missoni(2002) monografija
14278.   Prometna medicina Mlinarić(1994) monografija
14279.   Prometna politika Europske unije i utjecaj na razvoj Hrvatske Jerak(2005) monografija
14280.   [Prometna politika Europske unije i utjecaj na razvoj Hrvatske] Jerak(2005) elektronička građa
14281.   Prometna politika Hrvatske i prilagođivanje novonastalim uvjetima Padjen(1992) analitika (članak)
14282.   Prometna politika Hrvatske i sustav zračnog prometa u funkciji europskih i svjetskih gospodarskih tokova Radačić(1992) analitika (članak)
14283.   Prometna politika Hrvatske Padjen(2003) monografija
14284.   Prometna politika i politika gospodarskog razvitka Padjen(1996) analitika (članak)
14285.   Prometna politika na području Hrvatske u okviru jugoslavenske države u razdoblju 1918-1941. i položaj Hrvatske Padjen(2002) analitika (članak)
14286.   Prometna politika na području Hrvatske u okviru jugoslavenske države u razdoblju 1918.-1941. i položaj Hrvatske Padjen(2002) analitika (članak)
14287.   Prometna politika na području Hrvatske u okviru jugoslavenske države u razdolju 1918.-1941. i položaj Hrvatske Padjen(2002) analitika (članak)
14288.   Prometna politika Republike Hrvatske i mjere za realizaciju Šimulčik(1999) analitika (članak)
14289.   Prometna politika Republike Makedonije Dančevska(2005) analitika (članak)
14290.   Prometna politika u funkciji modernizacije prometnog sustava u Republici Hrvatskoj Pavlić Skender(2010) elektronička građa
14291.   Prometna politika u funkciji modernizacije prometnog sustava u Republici Hrvatskoj Pavlić Skender(2010) monografija
14292.   Prometna politika u funkciji uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav Dvorski(2003) analitika (članak)
14293.   Prometna politika u obće i magjarska (ugarska) prometna politika u Hrvatskoj napose Gorničić(1907) monografija
14294.   Prometna politika u Republici Hrvatskoj Šimulčik(1999) analitika (članak)
14295.   Prometna politika Padjen(1996) monografija
14296.   Prometna ponuda i potražnja u funkciji uvođenja u promet gradske i prigradske željeznice u Splitu Grančić(2003) analitika (članak)
14297.   Prometna potražnja i robni tokovi u funkciji integralnog transporta Ivaković(1991) analitika (članak)
14298.   Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske Međunarodni znanstveni skup Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske(2005) monografija
14299.   Prometna povezanost Jugoslavije i Evropske zajednice Pašalić(1990) analitika (članak)
14300.   Prometna problematika Grada Zagreba Znanstveni skup Prometna problematika Grada Zagreba(2006) monografija
str.144/ 214 - 1 -- 71 -- 143 -- 214 -
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
nazad
© 2008 Unibis