str.6/ 214 NASLOVI 03.01.2016str. 7. od 214 
601.   Analitički kontni plan (1989) monografija
602.   Analitički kontni plan (1989) monografija
603.   Analitički kontni plan (1989) monografija
604.   Analitički kontni plan (1990) monografija
605.   Analitički kontni plan Andžić(1985) monografija
606.   Analitički kontni plan Brkljač(1986) monografija
607.   Analitički kontni plan Matejin(1989) monografija
608.   Analitički kontni plan Mecner(1989) monografija
609.   Analitički kontni plan Ostojić(1985) monografija
610.   Analitički kontni plan Ostojić(1987) monografija
611.   Analitički kontni plan Ožegović(1984) monografija
612.   Analitički kontni plan Ožegović(1989) monografija
613.   Analitički kontni plan Sabljak(1969) monografija
614.   Analitički kontni plan Soldo(1989) monografija
615.   Analitički kontni planovi Kuzmanovski(1990) monografija
616.   Analitički model izvješćivanja menadžmenta o ostvarivanju prodajne politike poduzetnika Brezničar(2000) analitika (članak)
617.   Analitički model izvješćivanja o ostvarivanju prodajne politike u industrijskom poduzeću Brezničar(1992) analitika (članak)
618.   Analitički postupci pri ocjeni vremenske neograničenosti poslovanja Zenzerović(2005) elektronička građa
619.   Analitički postupci pri ocjeni vremenske neograničenosti poslovanja Zenzerović(2005) monografija
620.   Analitički postupci u eksternoj reviziji Vitezić(2002) analitika (članak)
621.   Analitički postupci u fazi prikupljanja dokaza i izrade radne dokumentacije revizora Bešvir(2003) analitika (članak)
622.   Analitički postupci u planiranju revizije financijskih izvješća Bešvir(2000) analitika (članak)
623.   Analitički pristup utvrđivanju položaja poduzetnika na tržištu Brezničar(1999) analitika (članak)
624.   Analitički smetkoven plan za organizaciite na združen trud Čerepnalkovski(1987) monografija
625.   Analitički smetkoven plan za stopanskite organizacii Rusevski(1990) monografija
626.   Analitički smetkoven plan Čerepnalkovski(1985) monografija
627.   Analitički smetkoven plan Čerepnalkovski(1989) monografija
628.   Analitičko istraživanje teretnoga prijevoza po HŽ-ovim kolodvorima primjenom koncentracijskih mjera Dragić(2000) analitika (članak)
629.   Analitičko oblikovanje informacije za strategijsko upravljanje Balić(1996) monografija
630.   Analitičko-dijagnostički model za ocjenu boniteta poljoprivrednih poduzeća Osmanagić-Bedenik(1992) analitika (članak)
631.   Analitični poslovni kontni plan (1985) monografija
632.   Analitika novog proizvoda Barković(1998) monografija
633.   Analiza aktivnosti u poduzetničkom ciklusu Štavlić(2009) monografija
634.   Analiza bilance u zadružnim organizacijama Trišler(1959) monografija
635.   Analiza bilance z revizijo Koletnik(1988) monografija
636.   Analiza bilance z revizijo Mikl(1983) monografija
637.   Analiza bilance z revizijo Mikl(1985) monografija
638.   Analiza boniteta brodograđevnog kapaciteta Vidović(1999) analitika (članak)
639.   Analiza boniteta poduzeća zajmotražitelja u funkciji upravljanja kreditnim rizikom banke Čuvalo(2005) monografija
640.   Analiza čimbenika koji oblikuju image zračnih prijevoznika Popović(2000) analitika (članak)
641.   Analiza dinamike ponude i potražnje na tržištu morskog brodarstva Biljan-August(1994) analitika (članak)
642.   Analiza djelovanja mreže trgovačkih putnika u trgovačkom poduzeću Marin(1990) monografija
643.   Analiza doprinosa za pokriće fiksnih troškova i profita Juranović(1993) analitika (članak)
644.   Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama Bejaković(2011) monografija
645.   Analiza efikasnosti putničkih luka u Republici Hrvatskoj Asić(2011) analitika (članak)
646.   Analiza ekonomičnosti u industrijskom poduzeću korištenjem kompleksne metode Brezničar(1992) analitika (članak)
647.   Analiza financijske situacije Ujčić(1991) analitika (članak)
648.   Analiza financijske snage poduzeća Kursan(1991) analitika (članak)
649.   Analiza financijske stabilnosti i ocjena boniteta trgovačkog društva Andrijašević(2000) analitika (članak)
650.   Analiza financijskih izvješća Žager(1993) analitika (članak)
651.   Analiza financijskih izvješća Žager(1996) analitika (članak)
652.   Analiza financijskih izvješća Žager(1998) analitika (članak)
653.   Analiza financijskih izvještaja kao podloga za donošenje odluka u poduzetništvu Brajković(2009) monografija
654.   Analiza financijskih izvještaja uz završni račun poduzeća za proteklu godinu Prdić(1999) analitika (članak)
655.   Analiza financijskih izvještaja (1994) monografija
656.   Analiza financijskih izvještaja (1996) monografija
657.   Analiza financijskih izvještaja (2008) monografija
658.   Analiza financijskih izvještaja Vujević(2009) monografija
659.   Analiza financijskih izvještaja Žager(1997) analitika (članak)
660.   Analiza financijskih izvještaja Žager(1999) analitika (članak)
661.   Analiza financijskih izvještaja Žager(1999) monografija
662.   Analiza financijskog sustava Ivanović(1995) analitika (članak)
663.   Analiza funkcioniranja interne revizije u Republici Hrvatskoj Tušek(2000) analitika (članak)
664.   Analiza govornih informacijskih usluga u javnoj telekomunikacijskoj mreži Švelec(1996) monografija
665.   Analiza i dijagnoza potencijala poduzeća "A" kao pretpostavka daljnjeg razvoja Osmanagić-Bedenik(1992) analitika (članak)
666.   Analiza i kontrola financijskih izvještaja u funkciji upravljanja poslovnim rizikom i kreditnom politikom poduzeća Turina(2002) monografija
667.   Analiza i neke promjene značajki suvremenog poduzeća Tintor(1993) analitika (članak)
668.   Analiza i oblikovanje skladišnog sustava Đukić(2000) monografija
669.   Analiza i planiranje poslovanja Hamarić(1981) monografija
670.   Analiza i planiranje poslovanja Hamarić(1982) monografija
671.   Analiza i procjena kretanja ISO certifikata u Hrvatskoj Baldigara(2005) analitika (članak)
672.   Analiza i prognoza glavnih tokova kontejnerskog prometa u svijetu Poletan Jugović(2008) analitika (članak)
673.   Analiza in planiranje poslovanja Lipovec(1983) monografija
674.   Analiza inflatornih efekata na poslovni rezultat trgovačkog poduzeća "Slatinka" Podravska Slatina Turudija(1981) monografija
675.   Analiza informacija pri donošenju novog proizvodnog programa u industrijskom poduzeću Brezničar(1992) analitika (članak)
676.   Analiza informatizacije proizvodnih sistema i koncepcija daljeg razvoja Majdandžić(1991) analitika (članak)
677.   Analiza iskorištenja strojnih kapaciteta - podloga za programiranje optimalnog tehnološkog procesa Brezničar(1992) analitika (članak)
678.   Analiza iskrcaja kontejnerskog broda Bukša(2002) analitika (članak)
679.   Analiza izbora pokazatelja za mjerenje proizvodnosti rada Myftari(1991) analitika (članak)
680.   Analiza izgrađenosti i stanja cestovne mreže u Slavoniji i Baranji Legac(1992) analitika (članak)
681.   Analiza izravnog marketinga kao metodološkog unapređenja temeljne teorije Sudar-Kulčar(1998) monografija
682.   Analiza izvršenja plana proizvodnje na primeru jednog poduzeća s područja proizvodnje rude obojenih metala Myftari(1990) analitika (članak)
683.   Analiza izvršenja špediterskih usluga na temelju prevezene nafte i naftnih derivata tijekom 1998. godine u uvjetima savršene konkurencije Žic(2000) analitika (članak)
684.   Analiza kinematskih značajki sudara dvaju vozila Grubišić(1993) analitika (članak)
685.   Analiza klauzula u putnim kartama jugoslavenskih brodara Grabovac(1970) monografija
686.   Analiza kompatibilnosti organizacijske strukture i strategije Gonan Božac(1998) analitika (članak)
687.   Analiza konkurencije kao determinanta strategije marketinga u industriji piva Hrvatske Palajsa(2000) monografija
688.   Analiza kretanja kontejnerskog prometa luke Rijeka u usporedbi s lukom Kopar Tomašević(2011) analitika (članak)
689.   Analiza kriptografskih metoda zaštite podataka Pleskonjić(1991) monografija
690.   Analiza kriterijuma stratifikacije kod primene uzorka za praćenje saobraćaja za sopstvene potrebe Marković(1987) monografija
691.   Analiza kvalitete telekomunikacijskih mreža s više davatelja usluga Grgić(1999) monografija
692.   Analiza kvalitete usluga u mreži treće generacije Galinac(2005) monografija
693.   Analiza likvidnosti u funkciji unaprjeđivanja upravljanja zalihama tvrtke DAUS TRUCK d.o.o. Todorović(2009) monografija
694.   Analiza lučkog kontejnerskog terminala primjenom analitičke metode i metode simulacije Mrnjavac(1997) analitika (članak)
695.   Analiza ljudskih potencijala Tintor(1995) analitika (članak)
696.   Analiza marketinga i kvalitete obrazovne usluge specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment Barilović(2014) monografija
697.   Analiza materijalnih tragova kod cestovnih prometnih nezgoda u svrhu poboljšanja kvalitete očevida Čuljak(2003) monografija
698.   Analiza materijalnih troškova u industrijskom poduzeću Brezničar(1992) analitika (članak)
699.   Analiza međunarodne signalizacijske mreže s gledišta raspoloživosti telekomunikacijskih usluga Sandri(1997) monografija
700.   Analiza međunarodnih tokova robe i putnika u cestovnom prometu Republike Hrvatske 1996. godine Kelebuh(1997) analitika (članak)
str.8/ 214 - 1 -- 71 -- 143 -- 214 -
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
nazad
© 2008 Unibis