str.7/ 214 NASLOVI 03.01.2016str. 8. od 214 
701.   Analiza međunarodnih tokova robe i putnika u cestovnom prometu u 1996. (2001) monografija
702.   Analiza međuzavisnostio financijskih tokova primjenom tehnike međusektorskog modela Glavinić(1993) monografija
703.   Analiza mogućnosti implementiranja koncepcije Value Based Management u hrvatskim poduzećima Severović(2002) monografija
704.   Analiza mogućnosti prodaje za prognoziranje prodajne strategije sezonskih proizvoda Brezničar(2000) analitika (članak)
705.   Analiza na rabotenjeto na pretprijatijata Stojanovik(1990) monografija
706.   Analiza nekih aspekata stila managementa Bahtijarević-Šiber(1992) analitika (članak)
707.   Analiza o stanju kadrova na Poljoprivredno industrijskom kombinatu "Belje" u 1966. godini Poljoprivredno industrijski kombinat "Belje"(1967) monografija
708.   Analiza odnosa između deklarirane i stvarne zapremnine ukrcane tvrdo rezane drvene građe krcane u lukama Rijeka, Ploče i Bar Bukša(2004) analitika (članak)
709.   Analiza ograničenja poslovanja u Bosni i Hercegovini Hasić(2001) analitika (članak)
710.   Analiza okoline u funkciji strategijskog upravljanja Treven(1991) analitika (članak)
711.   Analiza optimalnih odnosa parametara digitalne mreže s obzirom na veličinu informacionih tokova Rajilić(1983) monografija
712.   Analiza organizacije nabavne službe u R.O. "Industrija sistemov elektronike in zvez" Ljubljana Grgin(1983) monografija
713.   Analiza osjetljivosti točke pokrića na promjene uvjeta poslovanja Santini(1993) analitika (članak)
714.   Analiza osnovnih elemenata poduzetništva, kao podloge za izradu konzultantskog izvještaja, kao primjera iz prakse Sučić(2008) monografija
715.   Analiza osnovnih obilježja grafičke industrije SFRJ s posebnim osvrtom na grafičku industriju SR Hrvatske Šoić(1986) monografija
716.   Analiza ostvarive točnosti pozicioniranja GPS-om u funkciji njegove primjene u prometu Vrhovski(2002) monografija
717.   Analiza otisaka u tehnici fleksotiska na fleksibilnim tiskovnim podlogama, papiru i valovitom kartonu Golob(2002) analitika (članak)
718.   Analiza ozljeda trbušnih organa osoba smrtno nastradalih u osobnom automobilu Romčević(1991) analitika (članak)
719.   Analiza performanci odlučivanja u hotelskim poduzećima Hrvatske od 1994. do 1998. godine Brajdić(2000) analitika (članak)
720.   Analiza periodičnih obračuna privrednih organizacija (1962) monografija
721.   Analiza plana prodaje poduzeča za proizvodnju sezonskih proizvoda Brezničar(1992) analitika (članak)
722.   Analiza područja primjene ekspertnih sustava u poslovanju Žalac(1996) analitika (članak)
723.   Analiza poduzetničkih aktivnosti u poduzetničkom ciklusu Mlinarević(2008) monografija
724.   Analiza polaznog strategijskog položaja poduzeća Tintor(1995) analitika (članak)
725.   Analiza poslovanja organizacija udruženog rada Jovanović(1983) monografija
726.   Analiza poslovanja organizacije udruženonog rada Krajčević(1975) monografija
727.   Analiza poslovanja poduzeća grafičke industrije FNRJ Benašić(1961) monografija
728.   Analiza poslovanja poduzeća kao instrument uspješnijeg privređivanja Simpozij Analiza poslovanja poduzeća kao instrument uspješnijeg privređivanja(1966) monografija
729.   Analiza poslovanja poduzeća Krajčević(1962) monografija
730.   Analiza poslovanja preduzeća sa kontrolom i revizijom Jovanović(1989) monografija
731.   Analiza poslovanja prodaje s osvrtom na konditorsku industriju Papac(1991) monografija
732.   Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća Osmanagić-Bedenik(2000) analitika (članak)
733.   Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća Osmanagić-Bedenik(2003) analitika (članak)
734.   Analiza poslovanja u slučaju gubitka i izrada sanacijskog programa Lozić(1990) analitika (članak)
735.   Analiza poslovanja za potrebe financiranja malih poduzetnika Vitezić(1999) analitika (članak)
736.   Analiza poslovanja Vujević(2013) monografija
737.   Analiza poslovne uspješnosti Belak(2014) monografija
738.   Analiza poslovnih rezultata privrede za razdoblje siječanj-lipanj 1974. godinu (1974) monografija
739.   Analiza poslovnih rezultata privrede za razdoblje siječanj-rujan 1974. godinu (1974) monografija
740.   Analiza poslovnog rezultata Kavčič(1996) analitika (članak)
741.   Analiza postupaka prijenosa audio signala u bežičnim lokalnim mrežama Runac(2005) monografija
742.   Analiza postupka programske izvedbe funkcija u distribuiranom komutacijskom sustavu Caparin(1992) analitika (članak)
743.   Analiza potencijala i poslovnih aktivnosti poduzetničkog pothvata u građevinarstvu Britvić(2009) monografija
744.   Analiza potencijala rasta malih poduzeća Ojurović(2009) monografija
745.   Analiza pouzdanosti rada uređaja daljinskog upravljanja SPEV-a [stabilna postrojenja električne vuče] Mlinarić(1990) analitika (članak)
746.   Analiza prevladavajućeg stila vođenja u poduzećima Udovičić(2014) monografija
747.   Analiza pribavljanja i angažovanja obrtnih sredstava u OUR s osvrtom na RO "Interplet" Brčko Fazlović(1979) monografija
748.   Analiza primjene elemenata marketinga u robnim kućama Husnjak(1992) monografija
749.   Analiza primjene i upravljačkih članova u uređajima jeftine automatizacije Fistonić(1989) monografija
750.   Analiza primjene koncepta paralelnog inženjeringa Veža(1995) analitika (članak)
751.   Analiza primjene mikroprocesorskih sklopova u funkciji pouzdanosti željezničkih signalno-sigurnosnih uređaja Toš(1995) monografija
752.   Analiza primjene nekih pravila izbjegavanja sudara na moru Vojvodić(1996) analitika (članak)
753.   Analiza primjenjivosti Aakerovog modela oblikovanja strategije marketinga kod kazališnih institucija u Hrvatskoj Radotić(2004) elektronička građa
754.   Analiza primjenjivosti Aakerovog modela oblikovanja strategije marketinga kod kazališnih institucija u Hrvatskoj Radotić(2004) monografija
755.   Analiza procesa dodjele koncesije za treću mrežu Hrvatske televizije Tomorad(2004) analitika (članak)
756.   Analiza proizvoda u cilju definiranja montažnog procesa Galić(1993) analitika (članak)
757.   Analiza proizvodnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti Kerkez(1993) analitika (članak)
758.   Analiza prometnih nezgoda na križanjima zone 4/5 u središtu Zagreba Gledec(1992) analitika (članak)
759.   Analiza prometnih parametara višemedijskih poslovnih informacijskih mreža Noč(1999) monografija
760.   Analiza prometnih tokova na terminalima za linijski cestovni promet putnika Hrvatske Štefančić(1997) analitika (članak)
761.   Analiza prostorne komponente cestovnog i željezničkog prijevoza u gravitacijskom području riječke luke Poletan Jugović(2003) analitika (članak)
762.   Analiza protokola otpornog na izrazito učestale pogreške u prijenosu podataka Selimi(1996) monografija
763.   Analiza provođenja zakona o udruženom radu u organizacijama udruženog rada (1979) monografija
764.   Analiza radiokomunikacija u govornom prijenosu za ruralno područje Krajačić(1994) monografija
765.   Analiza razvijenosti cestovne mreže u Republici Hrvatskoj Šišinački(2000) analitika (članak)
766.   Analiza razvoja morskog brodarstva i lučkih djelatnosti Zajednice općina Rijeka od 1981. do 1986. i prognoza do 2010 Mencer(1990) analitika (članak)
767.   Analiza razvojnih projekata u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije Eljuga(2009) monografija
768.   Analiza razvojnog programa proizvodnje u industrijskom poduzeću Brezničar(1993) analitika (članak)
769.   Analiza reklamnog diskursa Pavlović(2010) monografija
770.   Analiza relevantnih čimbenika u poslovanju poduzeća Drmić(2003) monografija
771.   Analiza relevantnih indikatora formiranja robnih tokova na Paneuropskom koridoru Vc Poletan Jugović(2008) analitika (članak)
772.   Analiza resursa Fučkan(2003) analitika (članak)
773.   Analiza rezultata i posljedica ukidanja uskotračnih željezničkih pruga u Bosni i Hercegovini Suljagić(1999) monografija
774.   Analiza rezultata izvršenih plaćanja (žiro plaćanja) u ... godini (1994) serijska publikacija
775.   Analiza rezultata korištenja osnovnih ekonomskih principa poslovanja rudarskih poduzeća Myftari(1991) analitika (članak)
776.   Analiza rizika prometnih nezgoda na brzim prometnicama u Zagrebu Matoš(1994) analitika (članak)
777.   Analiza rizika prometnih nezgoda na cestovnoj mreži grada Zagreba Matoš(1993) analitika (članak)
778.   Analiza rizika prometnih nezgoda na cestovnoj mreži u Republici Hrvatskoj Gledec(1991) analitika (članak)
779.   Analiza rizika u rudarstvu Myftari(1991) analitika (članak)
780.   Analiza rizika ulaganja u hotelsko-ugostiteljski kompleks Hunjak(2004) analitika (članak)
781.   Analiza rudnih rezervi na primeru poduzeća s područja proizvodnje (eksploatacije) rude obojenih metala Myftari(1990) analitika (članak)
782.   Analiza sistema za raspoznavanje radiosignala na temelju faznih slika Šunjevarić(1984) monografija
783.   Analiza spoznaja o efikasnosti poduzeća u uvjetima tržišne privrede Domijan(1992) analitika (članak)
784.   Analiza stanja i uvjeta poslovanja brodara Splitsko-dalmatinske županije Drnjević(1999) analitika (članak)
785.   Analiza stohastičkih promjena stanja informacija elektroenergetskih postrojenja Šimunić(1992) analitika (članak)
786.   Analiza strukture bilance banaka u Republici Hrvatskoj Štefica Mihanović(2003) monografija
787.   Analiza strukture gubitaka radnog vremena strojnih kapaciteta u industrijskom poduzeću Brezničar(1992) analitika (članak)
788.   Analiza strukture i poslovanja gospodarstva poduzetnika Republike Hrvatske i županija, po privrednim područjima, oblicima vlasništva i prema veličini poduzeća, 2001. godine Turčić(2003) monografija
789.   Analiza strukture prometnih tokova Štefančić(1993) analitika (članak)
790.   Analiza susreta unutarnje i vanjske okoline u strateškom planiranju Fučkan(2003) analitika (članak)
791.   Analiza susreta vanjske i unutarnje okoline pri strateškom planiranju Fučkan(2003) analitika (članak)
792.   Analiza susreta vanjske i unutarnje okoline pri strateškom planiranju Fučkan(2003) analitika (članak)
793.   Analiza svrhovitosti i metode provođenja sustavnog osiguranja kakvoće (QA sustavi) Petrović(1993) analitika (članak)
794.   Analiza tendencija u razvoju primjene fleksibilnih proizvodnih sustava Ljubetić(1992) analitika (članak)
795.   Analiza točke pokrića i računovodstvene informacije Pavlović(2002) analitika (članak)
796.   Analiza točke pokrića kao sredstvo otkrivanja neiskorištenih potencijala Batarelo(1999) analitika (članak)
797.   Analiza tovarnog i slobodnog profila na željezničkim prugama Čatlak(1991) analitika (članak)
798.   Analiza transportnih koridora južnoeuropskih zemalja Škorić(2003) analitika (članak)
799.   Analiza troškova brodskih pogona i mogućnosti njihove minimizacije Bonefačić(1972) monografija
800.   Analiza troškova serijske proizvodnje Ujčić(1991) analitika (članak)
str.9/ 214 - 1 -- 71 -- 143 -- 214 -
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
nazad
© 2008 Unibis